Міжнародний Центр Трансферу
Аквакультурних Технологій
«АСПЕКТ-АКВА»
Наука і бізнес на службі у раціонального і екологічного природокористування
МЦТАТ "Аспект-Аква"
Міжнародний Центр Трансферу Аквакультурних Технологій "АСПЕКТ-АКВА" є центром перетину інтересів усіх супутніх прісноводій аквакультурі сфер наукової і господарської діяльності.

Ключовою місією Центру є організація і координація галузевої співпраці приватного бізнесу і науки, вищої школи, державного сектора, регіональних органів управління і громад на благо споживачів, виробників і екологічної рівноваги в аквакультурі.
Місія
 • Наукова підтримка рибоводних господарств - організація процесів трансферу у виробництво науково-технічних знань, отриманих під час фундаментальних прикладних досліджень
 • Міжнародний обмін досвідом і розвиток інноваційного аквакультурного підприємництва
 • Дослідження життєдіяльності і здоров'я гідробіонтів, профілактика захворювань
 • Підвищення ефективності кормів
 • Просвіта широкої аудиторії в області аквакультури
 • Підготовка і перепідготовка кадрів галузі
 • Продовольча безпека
 • Залучення інвестицій до галузі
Цілі
 • Збереження і розмноження цінних видів прісноводої риби, включаючи червонокнижні.
 • Забезпечення населення здоровими і якісними рибними продуктами вітчизняного виробництва за доступною ціною, збільшення об'єму споживання риби до рекомендованого ВООЗ.
 • Формування і розвиток споживчої традиції і розкриття потенціалу попиту на прісноводу рибу.
 • Вплив на оздоровлення нації, турбота про довкілля, створення робочих місць.
 • Виведення галузі аквакультури на рівень пріоритетної.
 • Впровадження вищих стандартів в культуру любительського рибальства.
 • Досягнення головної мети стійкого розвитку - забезпечення сьогодні і в майбутньому здорового середовища для проживання при дотриманні якості життя і добробуту
Еколого-іноваційна стратегія
 • Відмова від антропоцентричного підходу до природокористування - "синдрому підкорення", і впровадження збалансованої системи "довкілля - соціум - економіка" без загрози природному середовищу, здоров'ю людей, розвитку соціально-економічних процесів
 • Використання екологічно безпечної сировини.
 • Впровадження екологічно чистих і економних технологій виробництва і безпечного поводження з відходами.
 • Використання ресурсозберігаючої, багатофункціональної і ремонтопридатної техніки.
 • Впровадження системи моніторингу, оцінки і прогнозування стану довкілля.
 • Формування проактивного мислення усіх учасників процесу
Партнерство
 • Провідні рибоводи, учені, ветеринари, виробники кормів, проектанти і будівельники України і Польщі працюють не лише для комплексу "АСПЕКТ-АКВА", але також надають послуги практичної підтримки іншим господарствам рибоводів.
 • Ми впроваджуємо прикладні і просвітницькі проекти спільно з профільними учбовими закладами, включаючи міжнародну співпрацю з європейськими університетами для обміну досвідом.
 • Таким чином ми здійснюємо трансфер кращих практик безпосередньо в існуючі виробництва, притягаючи молодих фахівців і формуючи флагманську команду галузі
Послуги
 • Консалтинг з питань інноваційних технологій аквакультури і продовольчої безпеки.
 • Забезпечення учасників ринку галузевою і маркетинговою аналітикою.
 • Бізнес-планування виробництва - вирощування, переробки і дистрибуції готової продукції, утилізації відходів.
 • Проектування і будівництво аквакультурних господарств.
 • Посередництво в закупівлях засобів виробництва і збуті продукції за оптимальними цінами.
 • Захист інтересів учасників галузі.
 • Організація заходів для міжнародного обміну досвідом і полегшення інтеграції інноваційних рішень

"Ми повинні культивувати водний простір та доглядати

за його тваринами, ставлячись до нього як фермери, а не як мисливці.

Ось що таке цивілізація — агрокультура замість винищення".

Жак-Ів Кусто, 1971

Партнери
ГК "АСПЕКТ" (Львів, Україна), генеральний підрядник і проектувальник в індустрії промислового будівництва в Україні і Польщі, спільно з ТОВ "Бестер Плюс" є засновниками і ідейними натхненниками створення Міжнародного Центру Трансферу Аквакультурних Технологій "АСПЕКТ-АКВА".

Спонукувані бажанням ділитися набутим рідкісним досвідом,, ГК "АСПЕКТ" проектують і зводять агропромислові об'єкти і для галузі аквакультури, керуючись у своїй діяльності принципами стійкого розвитку.
Більше інформації
З 2003 року об'єднана група різнопрофільних компаній "АСПЕКТ" втілює широкий спектр рішень у сфері проектування, планування, будівництва, введення в експлуатацію і технічного обслуговування промислових об'єктів.

Багаторічний досвід роботи над проектами усіх рівнів складності, масштабів і різновидів допомагають гідно відповідати на нестандартні виклики, працювати з перевіреними постачальниками і субпідрядниками і надійно будувати.

Аквакультура, як частина аграрного сектору, вимагає кваліфікованого проектування і зведення інноваційних комплексів виробничих і господарських споруд, рециркуляційних аквакультурних систем, необхідних інженерних мереж і систем постачання, облаштування територий, впровадження енергозбережуючих технологій.

У синергії з провідними рибоводами експерти Групи компаній "АСПЕКТ" консультують, проектують і будують комплекси, максимально адаптовані під потреби аквакультури.
Бестер Плюс, ТОВ
Аквакультурне господарство ТОВ "Бестер Плюс" (Яворів, Львівська обл., Україна) було створене в 2014 році з метою інкубації і культивування рідкісних видів прісноводої риби, включаючи червонокнижні, для забезпечення населення України здоровими і якісними рибними продуктами вітчизняного виробництва за доступною ціною.

Ми прагнемо до підтримки галузі аквакультури на противагу браконьєрству і варварському природокористуванню, таким чином відповідаючи на зростаючий ринковий попит на прісноводу рибу, яка вирощується в стійких умовах.
Продукція
Більше інформації

Спираючись на міжнародний досвід задіяних експертів аквакультури, ми вирощуємо високоякісну, конкурентоздатну, безпечну і смачну рибу в екологічно чистих умовах природних і штучних водойм Яворовского району Львівської області, межуючих з природними заповідниками, створюючи для кожного виду риби ідеальні умови утримання.

Особлива увага приділяється нами якості використовуваних кормів - від них не в меншій мірі залежить не лише здоров'я і благополуччя риби, але також якість і смак отримуваної готової продукції. Ось чому ми вибрали партнером і постачальником кормів польську компанію "AGRO-FISH" Sp. z o.o., яка протягом багатьох років розробляє і застосовує на своєму рибоводному господарстві збалансовані корми своєї марки. Товарна риба, вирощена за їх використання, є сертифікованою сировиною для Graal Capital Group - визнаного лідера переробки риби і виробництва рибних харчових продуктів в Польщі.

Ікра, молодь і товарна риба аквакультурного господарства ТОВ "Бестер Плюс" - це результат багаторічних досліджень, ретельного і інноваційного вирощування, чистої води, якісного поживного корму і відданості своїй справі.
Ми побудували партнерські стосунки і заручилися науковою підтримкою Кафедри прісноводного рибоводства Варминьсько-Мазурського Університету (Ольштин, Республіка Польща).

Впродовж декількох років його професура з колегами і учнями курує МЦТАТ "АСПЕКТ-АКВА" по частині впровадження у виробництво ефективних методів розведення риби, раціональності використання кормів, підвищення відсотка виживаності личинки і малька, зниження ризиків захворюваності риб і загального ветеринарного і іхтіологічного контролю.
Більше інформації
Варминьсько-Мазурський Університет є потужним науково-дослідним центром. Нині (2020) його вчені реалізують 170 національних дослідницьких проектів, що фінансуються Національним науковим центром, Національним центром досліджень і розробок і Міністерством науки і вищої освіти Польщі. Крім того, вони виконують ще 29 міжнародних дослідницьких проектів. У університеті є добре обладнані лабораторії для проведення складних досліджень.

Інноваційний потенціал Університету виражається у кількості поданих і отриманих патентів, реалізацій і корисних моделей. У 1999 - 2018 роках в Патентне відомство Республіки Польща було подано 421 винахід, корисні моделі, промислові зразки і торгові марки. У ті ж роки Університет отримав 314 патенти на винаходи, права на захист корисних моделей і товарних знаків і права на реєстрацію промислових зразків.

Тут функціонують 7 дослідницьких центрів: Нутри-Био-хімічний центр, Центр інноваційних діагностичних і терапевтичних методів, Центр досліджень поновлюваних джерел енергії, Науково-дослідний центр молочної промисловості, Науково-дослідний центр Східної Європи, Центр соціальних досліджень, Центр досліджень природних і традиційних продуктів харчування і 7 кластерів.

Університет готує і впроваджує, серед іншого, методи збереження забруднених озер. Саме тут був розроблений унікальний і інноваційний метод ефективної і недорогої рекультивації озер за допомогою спеціального трубопроводу (так званий трубопровід Ольшевского), який нині використовується майже у всьому світі. Учені з Варминьсько-Мазурського Університету взяли участь в програмі відновлення популяції унікального виду мігруючого сига з озера Лебсько.
Agro-Fish, Sp. z o.o.
AGRO-FISH Sp. z o.o. (Поморське Воєводство, Республіка Польща) - виробник високоякісних кормів для прісноводої аквакультури, а також товарної риби для найбільших польських компаній харчової промисловості.

Різні умови вимагають відповідних кормів для найкращого результату в культивуванні на усіх етапах росту. Ось чому AGRO - FISH ТМ виробляє не лише готові перевірені рішення для селекції, але і створює індивідуальні програми для рибовода, який знає свою рибу.

ГК "АСПЕКТ" - офіційне представництво AGRO - FISH Sp. z o.o. і дистрибьютер продукції в Україні та країнах СНД.
Продукція
Більше інформації
Гомеостатичний корм був першим кормом, збагаченим травами, який AGRO - FISH Sp. z o.o. випустила на ринок. Після попередніх випробувань в різних розплідниках і оцінки їх ефективності цей корм був включений в пропозицію на постійній основі.

AGRO-FISH TM знаходять рішення, які допомагають впоратися з усе більш складними умовами довкілля. Останніми роками патогенні мікроорганізми представляють серйозну проблему, внаслідок чого в господарствах з'являється незліченна безліч захворювань. Для запобігання впливу цього чинника і була розроблена нова формула корму - лінійка БАКТО.

Компанія AGRO - FISH Sp. z o.o. була заснована в листопаді 2000 року. Це сімейний бізнес, яким керує Збігнєв Иванюк і компетентна команда співробітників. Послідовне нарощування виробничої бази, постійний розвиток технологічних напрямів і відповідна торгова політика дозволили динамічно розвиватися компанії.

З самого початку існування компанії велика увага приділяється співпраці в області технологій з науково-дослідними підрозділами (технічні університети, Інститут морського рибальства в Гдині).

Використання сучасних технологій ATLAS і HAARSLEV забезпечило виробництво високоякісного рибного борошна і риб'ячого жиру. В цілях забезпечення якості продукції і безпеки виробництва була впроваджена система HACCP і отриманий комплексний екологічний дозвіл.

В 2007 році компанія придбала надійного партнера і стала членом Graal Capital Group, що зміцнило позиції компанії на ринку і дозволило їй розширити маркетингову діяльність у своїх комерційних підприємствах.

Регулярно удосконалювана технологічна лінія, підвищення рівня автоматизації і розширення виробництва дозволяють AGRO - FISH Sp. z o.o. значно оновлювати асортимент, враховуючи всі запити Клієнтів.
МЦТАТ «АСПЕКТ-АКВА»
Ми завжди відкриті до спілкування та обміну досвідом!
Телефон | Viber | WhatsApp | Telegram
+38 (067) 120 9680
aspectaquagroup@gmail.com

вул. Зелена 253, Львів 79035, Україна

Заповніть форму нижче – и ми зв’яжемось з Вами
NEXT
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website